وکیل مهریه - گروه وکلای عدالت نویسان

در صورتی که زوج حاضر نشود، نماینده قانونی میتواند خواهش جلب زوج را بدهد. معنای مهریه عندالاستطاعه هم از نام آن

توسط GISOOYEKHABAR در 20 بهمن 1400
در صورتی که زوج حاضر نشود، نماینده قانونی میتواند خواهش جلب زوج را بدهد. معنای مهریه عندالاستطاعه هم از نام آن پیداست و به همین مضمون‌ می باشد که پرداخت کل مهریه بصورت یکجا از سوی زوج به زوجه منوط به داشتن استطاعت مالی کافی وی میباشد و اگر استطاعت مالی وی احراز نشود، دادگاه مبادرت به تقسیط مهریه می نماید. در دادگاههای خانواده تقاضای تقسیط اکثر از تقاضای اعسار است. در همین رخ ابتدا دادگاه زوج را ملزم به پرداخت 110 سکه از مهریه می کند و بعد بضاعت مالی زوج را برای پرداخت مهریه بررسی نموده و در صورتی که زوج توان مالی پرداخت عمده از 110 سکه را داشته باشد، ملزم به پرداخت آن خواهد شد. به جهت اکثر از این مقدار ملائت و اقتدار مالی شوهر ملاک تعرفه نماینده قانونی به جهت مهریه است. بعد از داراییهای زوج استعلام گرفته میگردد تا مشخص شود اموالی به اسم خویش دارااست یا این که خیر، که در رخ داشتن اموال دستور توقیف آن صادر میشود. حساس دقت به اعمال بخشنامه اخیر قابلیت و امکان مطالبه مهریه بدواً از صلاحیت دادگاهها بیرون شده و هیچ دادگاهی نمیتواند فیالبداهه و ابتدا دادخواست مطالبه مهریه و یا این که تأمین مراد را قبول نماید، چرا که همین دستور میبایست از مراجع پارسا که همانا اداره ثبت سندها و املاک مرز و بوم میباشد و بهتبع در شهر تهران اداره پنجم تصویب متولی همین اصلی میباشد، اقدام گردد. اجرا از طرز تصویب و اجرا از طرز دادگاه خانواده. 2- میتوان از هبههایی كه به رخ رسمي به تصویب رسیدهاند، برگشت كرد، به این ترتیب تصویب قانونی هبه ادله بر همین نمی‌شود که نتوان از آن رجوع و برگشت کرد. آن چیزی که سبب ساز شده استطلاق توافقی اکثری سرعت بالا تر از جدایی معمولی باشد در مراحل تحلیل تعهدها و شرایط متفاوت توسط دادگاه است. یک عدد از همین تعهدها که بر گردن مرد قرار داراست مهریه است. برای افرادی که پس از محکومیت به پرداخت مهریه، نتوانند مبلغ مهریه را پرداخت کنند، دو روش وجود دارد؛ مرد در این وضعیت می تواند از دادگاه تقاضای اعسار یا تقسیط کند. اگر مهریه را ندهد می توان حکم بازداشت او را از دادگاه گرفت و تا روزگار پرداخت نمودن مهریه در حبس خواهد ماند، مگر اینکه بضاعت مالی نداشته باشد و آن را برای دادگاه ثابت نماید که در این شکل مهریه به صورت اقساطی از او گرفته میشود. در همین حالت ممکن می باشد مرد به هر نحوی کاری نماید تا دارایی به اسم او نباشد یا این که شرایط اقتصادی خویش را آن چنان که هست نشان دهد، در این حالت وظیفه وکیل مهریه زن است که بتواند ثابت کند مرد توان مالی بالاتری دارد.