استفانو Bemer موضوع

من در تلاش برای کشف کردن اگر ارزان تر قرار دادی گزینه استفانو bemer “است که ارزش آن” به نظر می رسد مانند آنها تنها به ارائه یک انتخاب در حال حاضر موجود می کشد. من فکر زیبایی قرار دادی سفارشی گذشته فقط برای پاهای خود را – من چیزی از دست رفته ؟ چرا آن را به نام قرار دادی نیست اساسا MTO? من حدس می زنم با این تفاوت که من در واقع می تواند طراحی خود من کفش?!?

آبی ما قرار دادی و در عوض اجازه نمی دهد سفارشی تنها (می آید bevelled هیچ کمانچه پشت) و ارتفاع پاشنه (اما شما در واقع می تواند درخواست برای اصلاح آن را کمی به سمت داخل در کوبا سبک). ما با استفاده از سنتی 1940 Duer دوخت دستگاه به کوک جلو پا بخشی از تنها (در حالی که ما با دست کوک شانکس) بر روی ولت (که همیشه دست بریده در هر یک از خطوط ما). آبی ما قرار دادی خدمات در حال حاضر شروع می شود در 2650.00 €.

  1. ملاقات اول : طراحی, پوست و آخرین انتخاب و اندازه گیری گرفته شده است. ما همیشه در حرکت لطفا به ما تنه نشان می دهد برنامه برای دیدن اگر ما در منطقه خود هستند.
  2. ملاقات دوم : پس از حدود 6-8 هفته ما به شما تماس بگیرید در صورت مقدماتی اتصالات.
  3. حمل و نقل : پس از 10-12 هفته کشتی ما تمام سفارشات شما با استفاده از فدرال اکسپرس (3-5 روز برای تحویل).