نوک قلم SANTONI ایرا گودیر-Welt کبود دست زنگار چرم دو راهبان UK13

NIB $1150 SANTONI ایرا گودیر-Welt کبود دست زنگار چرم دو راهب لباس کفش

دست زنگار چرم غنی شیک ایتالیایی گردد راهب-بند کفش به شکل در تمیز برش و پیچیده شبح. بالا پایان Santoni را گودیر خط نفیس ترین شاهکارهای توسط این ساز ساخته شده با کیفیت درست در زیر “نسخه محدود”.

سبک پا: کفش

قابل تنظیم دست و پنجه نرم بسته شدن

کف چرم بالا, پوشش و تنها

دست ساز در ایتالیا

رنگ: کبود (زیبا…