من باربری کت واقعی است ؟

باربری ایجاد یک برچسب آبی رنگ برای بازار ژاپن. این بسیار متمایز برچسب – آبی و سفید با حروف سفید (به ندرت بالعکس) تمام کلاه های باربری و برچسب آبی رنگ زیر. کت خود را تگ مشابه داخلی باربری و نه آبی برچسب. برچسب خودی خود به نظر نمی آید بیش از حد معتبر است یا نه. این تصاویر را بیش از حد روشن است اما وجود دارد هیچ علامت نقل قول در اطراف نام باربری بدون reg, هیچ, کپی رایت هیچ ” ساخته شده در انگلستان. می شود اما بعید به نظر می رسد.

اگر شما می توانید آپلود عکس بهتر از برچسب خود را به عنوان به خوبی به عنوان سفید برچسب پژمرده یا نه. پرچم های انجام شده توسط این مرد بر روی اسب باید به وضوح به عنوان خوانده شده ‘prorsum’. به دیگران گفت: بررسی کیفیت پوشاک دوخت ،