چگونه تنگ باید بند بود, افزایش وزش?

من نمی دانم اگر وجود دارد یک راهنمای برای چگونه تنگ معلق باید هر چند در حالت ایده آل شما می خواهید افزایش بالا با معلق (اما من شخصا آنها را می پوشند با متوسط افزایش فقط به این دلیل که آنچه اکثر RTW فروش).

شما هنوز هم می تواند تبدیل حلقه کمربند به طرف برگه و یا مکانیزم کشویی (فرض کنیم به اندازه کافی مواد در سمت چپ درز شلوار) هر چند من فکر می کنم بسیار سخت برای پیدا کردن آنچه شما نشان داده شده در تصویر را به عنوان RTW