چگونه به احتمال زیاد آن است که برادران بروکس خواهد بیرون رفتن از کسب و کار ؟


من خواندن یک مقاله این باورند که در آینده فعال خواهد شد و توده ای از پیراهن بر روی یک میز در محلی خود را macy’s. بار غم.

آنها در حال حاضر بسته 3 خود را به ما کارخانه قبل از رسمی تشکیل پرونده ورشکستگی در جهت آنها را به بیرون آمدن از آن آنها باید به تحکیم و تجدید قوا در برخی از فرم که شامل امکان بستن تمام فروشگاههای خرده فروشی خود را و رفتن به شدت آنلاین.

خرده فروشی لباس کسب و کار راکد است در این زمان آب و هوا … نگاه J. Crew, Victoria Secret, Forever 21.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>