غربال مولکولی برای تولید اکسیژن

اکسیژن ساز دستگاهی است که اکسیژن را از هوای محیط به مخلوط گاز غنی شده با اکسیژن با استفاده از فرآیند PSA (جذب نوسان فشار) تولید می کند. چنین نوع اکسیژن ساز معمولاً در برنامه های مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. پودر زئولیت اکسیژن ساز یکی از گزینه های مطلوب و مناسب …

ادامه مطلبغربال مولکولی برای تولید اکسیژن