Category پزشکی

غربال مولکولی برای تولید اکسیژن

اکسیژن ساز دستگاهی است که اکسیژن را از هوای محیط به مخلوط گاز غنی شده با اکسیژن با استفاده از فرآیند PSA (جذب نوسان فشار) تولید می کند. چنین نوع اکسیژن ساز معمولاً در برنامه های مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

پودر زئولیت

اکسیژن ساز یکی از گزینه های مطلوب و مناسب است که بیشتر صنایع برای تجویز اکسیژن از آن استفاده می کنند. به عنوان جایگزینی برای سیستم های لوله کشی و سیلندرهایی که برای افراد مناسب نیستند ، کنسانترن های ثابت و قابل حمل اکسیژن بهترین گزینه ها هستند...

Read More