Borrelli پیراهن – واقعا که خوب است ؟ که واقعا باعث می شود بهترین پیراهن در جهان ؟

که محل استفاده می کنید ؟
بچه ها در بورلی هیلز فروشگاه در حال رانندگی من دیوانه. دوم این است که من با آنها در 4 سال پس از ما در حال شروع بیش از. اولین پیراهن نیست اتصالات کاملا درست (برخی از قطعات مناسب اما تمام پیراهن پشت رول) و آنها درخواست من چه چیزی و چه مقدار را تغییر دهید.

MyTailor به نظر می رسد آسان تر برای کار با; اعطا Ascot چانگ بهتر به پایان رساندن.