استخر بادی - نمای کلی

رشد مصرف زغال سنگ و نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ ممکن است به دلیل رشد بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر و گاز طبیعی پایان

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

رشد مصرف زغال سنگ و نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ ممکن است به دلیل رشد بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر و گاز طبیعی پایان یابد. از سال ۹۰۰ قبل از میلاد چینیها از گاز طبیعی استفاده میکردند که بر حسب اتفاق چاههای گاز هم کشف شد. حالا با تعریف نیرو و انرژی آشنا شدیم انرژی را میتوان به صورتهای مختلفی در طبیعت دید؛ که ماهیچهای که خودمان از آن استفاده میکنیم و بدون آنکه آن را به وجود آوریم از آن استفاده میکنیم انرژِی باد، انرژی سوخت گیاهی، انرژِی زمین، انرژی هستهای، انرژی هیدروژن، انرژِی، انرژِی تابشی و انرژِی صوتی و انرژِهای ترکیبی که میتواند ترکیب هر نیرویی با نیروهای دیگر باشد مثلاً هیبردی که ترکیبی از بنزیت و الکتریسیتهاست ویا گاز با بنزین باشد اگر انرژِ نبود ما نمیتوانستیم حتی یک پر که خیلی سبک است را از روی زمین بلند کنیم. نقشه جهانی پتانسیل تراکم انرژی باد. مناطقی که باد شدیدتر بوده و دارای ثبات بیشتری است، مانند سایتهای دریایی و مکانهای با ارتفاع بسیار، مکانهای ممتاز برای مزارع بادی هستند.

قطر این محصول ۳۰۵ سانتیمتر و ارتفاع آن ۷۶ سانتیمتر میباشد،حجم آب استخر بادی آماده ۳۸۵۳ لیتر و وزن ۱۲ کیلوگرم است.جنس بدنه این استخر از PVC چند لایه الیافدار مناسب برای آب درمانی، استفاده خانوادگی، مهدکودک ها و ویلاهای شمال، پمپ تصویه آب با فیلتر قابل تعویض کاغذی و توان تصویه ۲۰۰۶ لیتر در ساعت همراه این استخر بادی آماده میباشد. این امر با تکیه بر یک منبع بومی، پایان ناپذیر و بیشتر مستقل از واردات، امنیت انرژی کشورها را افزایش خواهد داد و باعث افزایش پایداری، کاهش آلودگی، کاهش هزینههای مربوط به کاهش تغییرات آب و هوایی و پایین نگه داشتن قیمت سوختهای فسیلی خواهد شد. انرژی تجدید پذیر از فرایندهای طبیعی حاصل میشود که بهطور مداوم پر میشوند. نیروگاههای جریانی روزمینی بدون ایجاد یک مخزن بزرگ، از رودخانهها انرژی میگیرند. پیشبینی میشود منابع انرژی تجدیدپذیر که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انرژی خود را از خورشید میگیرند بتوانند تا ۱ میلیارد سال دیگر انرژی موردنیاز بشریت را تأمین کنند. حداقل ۴۷ کشور در سراسر جهان اکنون بیش از ۵۰ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین میکنند.

توربینهای بادی برق و نیروهای دیگر هم تولید میکند و بیشتر این توربینهای بادی در جنوب کشور هست چون آنجا بادخیز است. برق آبی در ۱۵۰ کشور تولید میشود. در این تعریف برق و گرمای تولید شده از خورشید، باد، اقیانوس، برق آبی، زیست توده، منابع زمین گرمایی و سوختهای زیستی و هیدروژن حاصل از منابع تجدید پذیر وجود دارد. از آنجا که سرعت باد دریایی بهطور متوسط حدود ۹۰٪ بیشتر از خشکی است، بنابراین منابع دریایی میتوانند انرژی بیشتری نسبت به توربینهای مستقر در زمین داشته باشند. تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس، که از اختلاف دما میان آبهای سطحی سردتر و گرمتر استفاده میکند، اکنون توجیه اقتصادی ندارد. انرژی موج، که از انرژی امواج سطح اقیانوس تأمین میشود و انرژی جزر و مد، که از انرژی حاصل از جزر و مد استفاده میکند، دو شکل از انرژی برق آبی با پتانسیل کاربرد در آینده هستند؛ با این حال، آنها هنوز بهطور گستردهای در تجارت استفاده نمیشوند. پمپهای حرارتی برای جابجایی انرژی گرمایی در خلاف جهت جریانِ خودبه خودی گرما، یا جذب گرما از یک فضای سرد و انتشار آن به فضای گرمتر طراحی شدهاند. چین با ۷۲۱ تراوات ساعت تولید در سال ۲۰۱۰ بزرگترین تولیدکننده برق آبی در جهان است که این مقدار حدود ۱۷ درصد از مصرف برق خانگی آن را نشان میدهد.

C​ontent has  be en gen erated ​by GSA C᠎ontent᠎ G ener​at or ​DE MO.

از آنجا که آب حدود ۸۰۰ برابر چگالتر از هوا است، حتی جریان کمی آب یا یک موج متوسط دریایی نیز میتواند مقدار چشمگیری انرژی تولید کند. انرژی گیاه توسط محصولاتی تولید میشود که بهطور ویژه برای استفاده بهعنوان سوخت توسعه یافتهاند و در ازای انرژی ورودی کمی برای هر هکتار، زیستتوده بسیاری تولید میشود. در سطح جهان، اعتقاد بر این است که پتانسیل فنی طولانی مدت انرژی باد، با فرض برطرف شدن همه موانع عملی موردنیاز، پنج برابر کل تولید انرژی فعلی جهانی یا ۴۰ برابر تقاضای برق فعلی است. انرژی تجدیدپذیر (به انگلیسی: Renewable energy) انرژی سودمندی است که از منابع تجدیدپذیر بهدست میآید، که در مقیاس زمانی انسانی بهطور طبیعی دوباره جایگزین میشوند. از امواج اقیانوسها میتوان دوبرابر مقدار الکتریسیته مصرفی جهان را بدست آورد. معمولاً سلولهای فتوولتائیک (PV) موجود در صفحات خورشیدی، انرژی خورشید را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. فناوریهای خورشیدی فعال شامل انرژی حرارتی خورشیدی، بهکارگیری کلکتورهای خورشیدی برای گرمایش، و برق خورشیدی است، که در آن نور خورشید به برق تبدیل میشود. جدیدترین روش گرمایش، بهکارگیری پمپهای حرارتی ژئوترمال است که هم گرمایش و هم سرمایش را تأمین میکنند و منحنی تقاضای برق را نیز مسطح میکنند.

آخرین مطالب