3 مسائل می‌خواهم اگر ممکن است آغاز دوباره استخر بادی

پرههای توربینها به ۴۰ متر میرسد و توربینهای بادی را بیشتر در جایی که باد میوزد و بیابانها میگذارند که بتوانند

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

پرههای توربینها به ۴۰ متر میرسد و توربینهای بادی را بیشتر در جایی که باد میوزد و بیابانها میگذارند که بتوانند از آن حد اکثر استفاده را ببرند. انرژی باد هم پیشرفت خوبی داشتهاست و بیشتردر مناطق بادخیز و کویری توربینهای بادی است. توربینهای این سد در هر پانزده ثانیه میتواند آب یک استخر را پر کند و وسعت این سد به اندازهٔ دریاچهای است که مید نام دارد که ۵۳ کیلومتر مربع است. نیروگاههای هستهای علاوه بر خوبیها یشان عیبهایی هم دارند و زبالههایی را درست میکنند که به سه گروه تقسیم میشوند که به درجهٔ پرتو زایی کم، متوسط و زیاد و میتواند جامد، مایع و گاز باشد. ساقههای این درختان زمانی که یک ساله هستند هم سطح با زمین قطع میکنند. اگر رگههای نزدیک سطح زمین و در عمق ۶۰ متری واقع شده باشد روش حفاری سطحی یا اصطلاحاً روباز خواهد بود؛ و اگر از سطح زمین خیلی پایینتر بود نیاز به حفاری عمیق دارد تا استخراج شود. نیرویی که بر اثر تماس سطح دو چیز ظاهر میشود و مانع حرکت بخش ناشی از حرکات دست هایتان بر اثر این اصطکاک به صورت انرژی گرمایی نمایان میشود.  Th is content h as be en gen᠎erated ᠎by GSA Content Gen​erator D em ov ersion!

مقدار انرژی گرمایی دخیره شده در ۵۲۰ کیلومتر مکعب از سنگهایی که در زیر پوستهٔ زمین قرار دارند و صدها درجه از سنگهایی که در سطح زمین قرار دارند معادل انرژی مصرفی سالانهٔ تمام دنیا است اما برای استفادهٔ مفید از این انرژی گرمایی باید آن را به شکلهای مختلف انرژی تبدیل کرد تا بعداً بتوان آن را به مراکز موزد نیاز ارسال نمود. سنگ معدن اورانیوم به صورت خام در نیروگاههای هسته-ای قابل استفاده نیست چون مقدار اورانیوم موجود در آن بسیار اندک است حدود ۲٪ یا حتی کمتر بنابراین سنگ معدن اورانیوم باد فراوری شود تا فلز اورانیوم خالص تری به دست بی آید. فرایند بیو لوژیکی در مردابهای زغال سنگ نارس، که خاصیت اسیدی دارند با سرعت بسیار اندک انجام میشوند. این حوضچه به عنوان محل دفن زباله برای جلوگیری از انتشار خاکستر در جو استفاده میشود. حوضچهها معمولاً به عنوان محل دفن زباله ساخته نشدهاند و بنابراین مواد شیمیایی موجود در خاکستر میتوانند به آبهای زیرزمینی و سطحی نفوذ کنند و در زیستتوده سامانه جمع شوند.

گازهای متان سوخت مرغوبی هستند که در نیروگاهها و حتی در اشپزخانههای خانههای مردم از ان استفاده میشود؛ و راه تولید گاز متان این است که آشغالها را درون زمین دفن میکنند؛ و پس ا زتجزیه شدن آنها گاز متان تولید میشود. در آمریکا سوخت مصرف شده نیروگاههای هستهای، درون تانکرهای مخصوص و توسط واگنهای ریلی پهن حمل میشوند. هر فرد در زمان استفاده از حمام در حالت عادی حدود ۱۸۰ لیتر آب مصرف مینماید. چینیها حدود ۳۰۰۰ سال قبل برای تهیه مس، زغال سنگ مصرف میکردند. ۷ قرن بعد یونانیها و رومیها استفاده از زغال سنگ را شروع کردند. از زغال سنگ در کارخانجات و لوکوموتیو رانی استفاده میشود. تحقیقات نشان میدهد که ساکنان اولیه بریتانیا ازمدتها قبل و پیش از حمله رومیها به این سرزمین در سال ۵۵ قبل از میلاد از زغال سنگ استفاده میکردند. این قلعه به سبب حفاری معدن کاران برای برداشت سنگ معدنی منطقه تخریب شده و اثار کمی از ان باقی مانده واین هم به همت چند تن از اهالی روستا حفظ شده است. باند به همراه دو تن از همکارانش با متخصص وسایل جاسوسی MI6 ملاقات میکند و او چند وسیله تازه اختراع شده اش را به باند توضیح میدهد.

جکوزی چند نفره که در ساختمانها و محلهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد. در صد سال آینده بیشتر منابع مورد نیاز از گیاهان تهیه خواهد شد. بیشتر نیروگاهها از نوع رآکتور حرارتی هستند قدرتمندترین مولدها توربینی قادر هستند که برق مورد نیاز ۷۵۰۰۰۰ خانه را تأمین کنند. در این نوع جکوزی پس از هر بار مصرف، آب جکوزی تخلیه میشود که بعضی از این نوع جکوزیها مجهز به المنت حرارتی جهت گرم کردن آب نیز هستند. رآکتورهای حرارتی با توجه به نوع سوخت ومادهٔ خنککنندهای که به کار میبرند کاملاً فرق میکنند. برای اینکه منبع انرژی به مراتب متراکمتری هستند و فضای کمتری اشغال میکنند. نیروی تجهیزات ماهوارهای از نیروی خورشید تأمین میشود؛ و معمولاً برای گرم کردن آب از دیگ بخار استفاده میشود؛ که میتوان به جای آن از خورشید استفاده کرد. در استرالیا برای تأمین گرمای خانه خود به جای استفاده از سوختهای فسیلی از سوخت گیاهی (هیزم) استفاده میشود؛ و وقتی چوب میسوزد انواع گازها و بخار آب آزاد میشود. اما آسیابهای بادی که پیشرفته بودند درست شدند که نام آنها توربین بود؛ و با سرعت زیادی میچرخید؛ و میتوانست انرژی الکتریسیته ایجاد کند؛ و گرمای خانهها و اداره جات را تأمین کند. نیروگاههای هستهای بر خلاف نیروگاههایی که با سوخت فسیلی کار میکنند و موجب آلودگی ایجاد میکنند هیچگونه آلودگی ایجاد نمیکند.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن