19 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

در نحوه مقاوم سازی ساختمان کلیدی پس کشیدگی یا پیش تنیدگی، از رشته های فولادی یا آرماتور مهم مقاومت بالا استفاد

توسط GISOOYEKHABAR در 14 بهمن 1400
در نحوه مقاوم سازی ساختمان کلیدی پس کشیدگی یا پیش تنیدگی، از رشته های فولادی یا آرماتور مهم مقاومت بالا استفاده می شود. غالبا در کلیه موردها به کار گیری کاشت آرماتور که در بالا ذکر شد ، محل دقیق قرار گیری میلگرد ( این که به نحوی کاشته شود که در راستای میلگرد های حیاتی سازه باشد یا کاور و پوشش مناسب بتن و قالب بندی متناسب آن آسیب نبیند مورد دعوا نیست) با چندانی ندارد ، یعنی در صورتی که در هنگام سوراخکاری به وسیله مته برقی ، برخوردی دارای شبکه آرماتور موجود در بتن شکل گیرد ، می قدرت محل کاشت را تغییر‌و تحول داد و از کنار میلگرد ها عبور کرد تا عمق مناسب کاشت حاصل شود. در مواقعی که استعمال از ماشینآلات سنگین و یا این که توقف کاربری ساختمان حین اجرا امکانپذیر نمیباشد مقاومسازی ساختمان صرفا اساسی یاری این الیاف پلیمری امکانپذیر است. قابلیت درز در انتقال برش از یکطرف به طرف دیگر به جهت کارایی دال هم دوچندان حائز حساس است. براین اساس حساس اصلاح عملکرد گره اتصال و مقاومسازی آن می توان مقاومسازی در برابر زلزله و عملکرد تمام سیستم را بهبود بخشید. مقاومسازی سقف بتنی اهمیت استفاده از ورقههای فولادی: به جهت افزایش سختی، مقاومت و یکپارچگی کفها و سقفهای بتنی در ساختمان میتوان از صفحات یا این که ورقههای فولادی جهت مقاومسازی ساختمان به کارگیری کرد. پیش تنیده نمودن نوارهای فولادی کلیدی محکم کردن بست ها رخ می گیرد. یک عدد از مزیتهای مقاومسازی ستونها و تیرهای بتنی اساسی صفحههای فولادی در مقایسه کلیدی روش ژاکت فلزی یا پوشش بتنی این است که باعث افزایش بسیار ابعاد بازه زمانی نمی شود البته برای افزایش سختی مقطع جهت در اختیار گرفتن برش، تمهیدات خاصی باید شکل گیرد. در صورت نیاز به ظرفیت برشی فراتر برای رویا رویی اهمیت برش شکاف کننده اکثر اوقات از ارتقا بعد و مدت زمان ستون و یا اتصال دستکهای برشی فولادی به ستون اهمیت استفاده از دتایل و رزین منحصر به کارگیری میشود. در غیر این شکل وجود پیچش های تبارک پایین زلزله، ساختمان را در حالت بحرانی قرار مقاوم سازی خاک ذیل فونداسیون می دهد. امروزه درزمینه بهسازی لرزهای و مقاومسازی ساختمان در برابر زلزله پیشرفتهای زیادی رخ گرفته میباشد که کمک میکند تا طراحی سازههای مقاوم در برابر زمین لرزه حیاتی اطمینان بیشتری انجام شود. مقاوم سازی ساختمان امروز در کشور در حالی تمجید میگردد که تعداد زیادی از ساختمانهای کهن به پایان عمر برنامهریزی شده خود رسیدهاند. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت مقاوم سازی به شیوه ژاکت بتنی.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن