رینگ پیستون چیست و چگونه کار می کند؟

در صورت زیر همانطور که می بینید مرحله بالای پیستون صاف و یکدست می باشد. زمان حرکت اتومبیل در موقعیت عادی نیز ح

توسط GISOOYEKHABAR در 8 بهمن 1400
در صورت زیر همانطور که می بینید مرحله بالای پیستون صاف و یکدست می باشد. زمان حرکت اتومبیل در موقعیت عادی نیز حیاتی فشار مناسب فنرها، لاستیک تماس مناسبی دارای مرحله جاده پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، سیستم تعلیق خودرو کلیدی ساخت اصطکاک میان چرخها و مرحله جاده، سبب ساز عملکرد خوب تر چرخها و کنترل خوب تر خودرو میشود؛ به این استدلال در مشاجره تجربه رانندگی خودرو همواره کارایی سیستم تعلیق بهدقت تحلیل میشود. اصلی امداد سیستم تعلیق اتومبیل محورهای عقب و جلو و چرخها دارای شاسی خودرو دارای ارتباط میشود. در همین نوع سیستم تعلیق ماشین چرخها مهم کمک یک میله افقی به هم متصل میشود. یک سر این فنرها به بدنه اتومبیل و سر دیگر کلیدی یک اتصال جناغی به چرخهای خودرو وصل میشود. علاوه بر این، کلیدی امداد فنرها طول ماشین هم تهیه میشود. درصورت کار نکردن هرکدام از این اجزا، نهتنها کار سیستم تعلیق حساس ایراد روبهرو خواهد شد، بلکه ممکن هست فرمانپذیری و هندلینگ خودرو هم تحتتأثیر قرار بگیرد که عاقبت آن گونه های در سیستم ایمنی خودرو خواهد نیز خواهد بود. انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر: همانطور که در بالا عنوان شد دمای پیستون به هنگام فعالیت به شدت افزایش مییابد و می بایست دمای آن کمتر پیدا کند که رینگها در این دستور تاثیرگذار بوده و اهمیت انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای پایینتری داراست به کاهش دمای پیستون امداد میکند. پیستون های آلومینیومی به استدلال ضریب انبساط بالا به شکلهای گوناگون طراحی میشوند. کارایی فنرها به این شکل می باشد که وقتی ماشین از بر روی ناهمواری رد و به لاستیکش ضربه وارد میشود، فنرها بر اثر این ضربه جمع میگردد و فشار را در خویش نگه میدارد تا به بدنه ضربه وارد نشود. اقتدار ضربهگیری این فنرها چندان مضاعف نیست. فنرها را میتوان اصلیترین بخش سیستم تعلیق ماشین دانست. شیار عمودی ضمن ایجاد موقعیت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط نصیب راهنمای پیستون را محافظت می کند.شیار در علیه انبساط عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در بخشی که محور های گژن پین قرار دارد، بار زیادی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح های عمود بر تکیه گاه گژن پین می باشد وارد می شود. پیستون های شکاف دار T شکل، مهم دو شیار افقی و عمودی هستند که رخنه افقی آن‌ها نزدیک سر پیستون در پایین رینگ ها و شکاف عمودی انها در نصیب راهنمای پیستون قرار دارد.در طرف مقابل،فقط یک شکاف افقی ساخت می شود.(شکل ۹). رینگ روغنی میتواند، شیاردار، رخنه دار یا این که چاک دار باشد. خوب تر میباشد از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا این که ایموجی به کارگیری نکنید و از کشیدن حروف یا این که کلمات اصلی صفحهکلید بپرهیزید. پیستون چهار زمانه: پیستون چهار دوران اکثر اوقات در خودروهای سبک استفاده میشود. در واقع، اصلی گرفتن تکانها و ضربههای وارد شده به خودرو، منجر قلیل شدن استهلاک قطعات میشود. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد صدای پیستون لطفا از تارنما ما دیدن کنید.
آخرین مطالب