حقایق، تخیلی و میل سوپاپ

همین میله حیاتی دقت به ساختار و شکل برجستگی های روی آن (بادامک ها) تعیین می کند که سوپاپ ها میبایست در چه زمان

توسط GISOOYEKHABAR در 27 آبان 1401
همین میله حیاتی دقت به ساختار و شکل برجستگی های روی آن (بادامک ها) تعیین می کند که سوپاپ ها میبایست در چه زمانی گشوده شده و پس از آن بسته شوند. در این طرز هر دو سوپاپ گاز و دود درسیلندر قرار داراست (مانند نشانه گر و تویوتا) و جهت خروج گاز و ورود دود در یک خط مستقیم به رخ (I) هست که راندمان چگالی موتور ۹۰ درصد میباشد. سوپاپها را معمولا در درون قالبهای منحصر کلیدی طرز آهنگری می سازند و به وسیله عملیات حرارتی مخصوص دشواری آن ها را به میزان اضطراری بالا می مارک تا در برابر حرارت و فشار محیط احتراق مقاومت لازم را داشته باشد بعد به کمک فرز کاری و پرداخت شکل آخری آن را تمام و فراهم نصب می کنند. در دهه 70 قرن بیستم، یک موتور هشت شاخه دو شاخه 2OHC نام داشت و در اتومبیل های اسپرت مثل آلفا رومئو، “Moskvich-412” را بر شالوده سر سیلندر دسته SOHC قرار دهید. در انتهای دیگر سوپاپ به این معنی که بر روی ساقه آن یک یا این که بعضاً دو فنر قدرتمند قرار دارااست که به وسیلهٔ یک محافظ و دو عدد خار به انتهای سوپاپ محکم شده اند. فنر سوپاپ موجب می گردد تا وجه سوپاپ بر روی نشیمنگاه سوپاپ محکم نگهداشته شده و به این ترتیب از هر مدل نشتی در دوران های چگالی و اقتدار جلوگیری شود. علاوه بر تکان مضاعف موتور خودرو، خودروی شما قادر به شتاب گرفتن نخواهد بود. علت سوختن هم ممکن میباشد بر اثر گرمای بیش از حد موتور یا ریتارد بودن دلکو باشد. 2. در اثر گشوده و بسته نشدن تام سوپاپها، صدای انفجار از مانیفولد هوای ورودی، یا مانیفولد گازهای خروجی شنیده می شود. سوپاپ های رایج امروزی معمولا از نوع سوپاپ قارچی شکل یا این که شالوده دار می باشند. صورت بادمکها در عمل موتور تأثیر بهسزایی داشته و میزان اوانس و ریتارد سوپاپها هم روی بادامکها چک شده وب تارنما شخصی است. همین فقط یک منش حل موقت است و اختلال مجدد ظاهر می گردد ، براین اساس ردوبدل حسگر به عنوان یک برطرف کردن دائمی اضطراری است. از آنجایی که همین حسگر در ماشین های انژکتوری به کار گیری می‌گردد اساسی فساد آن، پاشش سوخت خودرو اصلی ایراد مواجه می‌گردد و مصرف بنزین ماشین بالا میرود. همان جور که ذکر شد حرکاتِ باز و بسته شدن سوپاپ ها می بایست کلیدی حرکات بالا و ذیل رفتن پیستون در سیلندر، تماماً هماهنگ باشد. این فعالیت تا زمانی ادامه مییابد که پیستون شروع به متراکم ساختن هوای ورودی نماید در همین دوران سوپاپ هوا و سوپاپ دود هر دو بسته شدهاند. موتورهای دو دوران ممکن می باشد مهم یک یا تعدادی پیستون باشند.هر پیستون در باطن یک سیلندر است و در باطن هر سیلندر پاره ای گاز وجود دارد که دمای آن بالاست و تحت فشار قرار دارد (موتور بخار)؛ یا این که ممکن می باشد درون هر یک از سیلندرها، توسط سیستم اشتعالی مخلوط سوخت و هوا، حرارت داده شود (موتور درونسوز) یا این که ممکن هست به یک تبدیلکننده نوبتی گرما در سیلندر وصل شده باشد (موتور استرلینگ). اولی آرم فساد حسگر حالت میل سوپاپ ماشین، روشن شدن چراغ آنالیز آن است. محل زمانبندی و تهیه زمان های گشوده شدن یا بسته ماندن سوپاپ ها را قطعه ای به نام میل بادامک انجام میدهد. اهمیت اشاره به یک گونه پیشرانه چاپ سهبعدی، جیسون از آسانی پیشرانه میلسوپاپ بالاسری حرف می‌نماید و آسانی آن را میستاید. مزایای این سیستم شامل آسانی طرح و راههای ورود و خروج هوا و دود، شستوشوی خوبتر گازهای سوخته از اتاقک احتراق و تعداد کاهش قطعات متحرک سیستم میشود. در همین دربین میل سوپاپ برای در دست گرفتن حالت سوپاپهای محل ورود و خروجی تعبیه شده می باشد و میل لنگ حساس خویش پیستونها فعالیت میکند؛ به این ترتیب سنسور میل بادامک، وضعیت میل سوپاپ را کنترل کرده و داده ها گشوده شدن هر سوپاپ در سیلندر یگانه را به واحد در اختیار گرفتن ارسال خواهد کرد که در شکل فساد سنسور میل بادامک یا میل سوپاپ، عملکرد موتور خودرو کلیدی ایراد مواجه میشود. ما در مغازه اینترنتی یدک ملازم صفحهی مخصوص خرید کردن سنسور میل سوپاپ خودرو را تولید کرده ایم تا شما بتوانید سنسور میل سوپاپ مناسب اتومبیلتان را خریداری کنید. پس از دوراندیشی اهمیت همین قطعه و شناخت اصلی علامتها فساد سنسور میل سوپاپ، درصورتیکه نیاز به خرید سنسور میل سوپاپ اتومبیل دارید می توانید به وبسایت یدک ملازم مراجعه کنید. پس از مدتی این سیگنال آنقدر ضعیف میگردد که اجازه نمی دهد ماشین روشن شود زیرا جرقه ای از احتراق تولید نخواهد شد.
نظرات کاربرن