تجربه ورزش با استفاده از EMS و دستگاه ایکس بادی - دیجی رو

گشتاور همین بکس بادی قابلیت تهیه نمودن را نیز دارااست که فراوان اختصاصی به فرد می باشد. سازش زیستی و غیر سمی ب

توسط GISOOYEKHABAR در 12 اردیبهشت 1401
گشتاور همین بکس بادی قابلیت تهیه نمودن را نیز دارااست که فراوان اختصاصی به فرد می باشد. سازش زیستی و غیر سمی بودن ، همچنین خاصیت فیزیکی منحصر به شخص و بضاعت کارایی آن‌ها در تراز سلولی و مولکولی منجر شده می باشد که نانوذرات به عنو ان ابزار جدیدی برای تحقیقات محسوب شو ند و در دارو رسانی، ژن درمانی (به تیتر حامل)، MRI ، خالص سازی آنتی بادی ها، واکنشهای کاتالیستی و غیره، گزینه استفاده قرار گیرند. بعلاوه، اتصال آنتی بادی به اکسید آهن - طلا آیتم بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که آنتیبادی امکان اتصال به نانوذرات را در یک مرحله دارا میباشد. ساختار پوششی طلا و هسته اکسیدآهن بوسیله میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM)، اسپکتروسکوپی حیاتی طیف مرئی و مادون قرمز (UV-Vis)، پراکنش اشعه ایکس (XRD) و انتقال فوریه فروسرخ (FTIR) مورد باز‌نگری قرار گرفت. صحت سنتز نانوذرات اکسید آهن و پوشش دهی آن با طلا به وسیله تکنیکهای متفاوتی مورد چک کردن قرار گرفت. فرمان روا حسینی در آیتم کارایی دستگاه ایکس بادی ادامه می دهد: انقباض های بیرونی توسط پالس های الکتریکی دستگاه ایکس بادی به پدهای تعبیه شده در جلیقه اختصاصی وارد و آن گاه بر روی ماهیچه ها شخص اثر گذاری میگذارد. نمونه ها از لحاظ میزان آلودگی به ویروس TRSV حساس شیوه DAS-ELISA و اساسی استعمال از آنتی بادی اختصاصی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجهگیری: اتصال آنتی بادی به نانوذرات یک طریق مفید و کاربردی در زمینههای تشخیص و درمان میباشد. همین فناوری پس از آن در ورزش رشته ای برای توانبخشی به ورزشکاران آسیب دیده به عمل گرفته شد و درحال حاضر به تیتر یک ورزش با اسم ایکس بادی در بیشتر کشورهای دنیا انجام می شود. درمانگران جسمی از ایکس بادی برای تقویت ماهیچه های اطراف مفاصل و تمرینات هدفمند به کارگیری می نمایند. تمرین کامل بدن EMS ایکس بادی بیش از 90٪ از بافت عضله را هم‌زمان در ارتفاع هر انقباض فعال می کند! تمرین EMS همچنین عملکرد فیزیکی را بهبود می بخشد: شما احساس انعطاف پذیری بیشتری دارید، تندرست خیس می‌باشید و دیرتر خسته می شود. شاید به جهت شما همین سوال پیش بیاید که چطور می قدرت فقط اساسی انجام ۲۰ دقیقه ورزش ایکس بادی این مقدار کالری XBODYWORLD از دست داد؟ جالب است بدانید در هر جلسه فی مابین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری از وزن تن در اثر ایکس بادی از در بین میرود. ولی چنانچه بدانید که سال های زیادی است که از این متد در فیزیو تراپی به کارگیری می شود احتمال دارد خوب تر حیاتی همین فناوری کنار بیایید.
نظرات کاربرن