چگونه می توانم زیرنویس ایجاد کنم؟

این راهنما مقدمه ای برای زیرنویس برای هر کسی است که می خواهد زیرنویس ها یا زیرنویس های باز و بسته را ایجاد کند.

چگونه می توانم یک پرونده EBU-TT-D ایجاد کنم؟
EBU-TT-D یک فایل XML است که می تواند در هر ویرایشگر متن ویرایش شود. این می تواند از ابتدا ساخته شود اما در عمل استفاده از نرم افزار اختصاصی برای ایجاد پرونده بسیار ساده تر است. اگر از نرم افزار استفاده می کنید ، مطمئن شوید که می توان آن را پیکربندی کرد ، بنابراین پرونده های EBU-TT-D را به دستورالعمل های زیرنویس BBC صادر می کند.
هنگام تهیه زیرنویس فارسی بسته ، به یاد داشته باشید:
زیرنویس ها باید در پس زمینه سیاه ظاهر شوند
شما در حال ایجاد دستورالعمل برای دستگاه نهایی هستید ، نه پیش نمایش ابزارتان. متن را دقیق ، خواندنی و به موقع کنید ، نه زیبا
از یک فونت گسترده مانند Verdana استفاده کنید. قلم نمایش داده شده نهایی باریک تر است ، بنابراین می توانید مطمئن باشید خطوط شما به طور غیر منتظره پیکربندی نمی شوند
چند قالب EBU-TT وجود دارد. فقط برای توزیع آنلاین از EBU-TT-D استفاده کنید. برای پخش ، قالب را با ویرایشگر راه اندازی بررسی کنید
برای همگام سازی زیرنویس ها در EBU-TT-D از زمانبندی رسانه استفاده کنید ، نه کد زمانی. برای نمایش زیرنویس در دو ثانیه ، زمان شروع را 00: 00: 02.000 تنظیم کنید
تمام متن زیرنویس ها باید در <span> بسته شوند که دارای پس زمینه سیاه باشد
هیچ فضای سفید بین عناصر <span> وجود ندارد. برای شکستن خط ، فقط باید از برچسب <br/> استفاده شود