نقش رینگ پیستون در خودرو

خیال نمایید خودروی شما مبتلا خلل شده است و مکانیک خودرو پس از دیدن آن، با نگاهی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه پیستون چسبانده است. رینگ های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی نیز برای عایق بندی محیط احتراق بهره می­گیرند. در صورت بالا فشار ناشی از احتراق سبب ساز می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی تراز فشار گیر اساسی کلیدی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این هنگام سطح فشار گیر اهمیت به طور تام حیاتی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی کار روبشی است که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در عاقبت همین فعالیت موتور آرام خیس فعالیت می نماید و تداوم پیستون ارتقا پیدا می کند.زدن پیستون غالبا تنها در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آن ها ساییده شده و دامنه پیستون آن ها ساییده و یا شکسته شده است. آن گاه همین نیرو از شیوه میله اتصال و بر بر روی میل لنگ به سمت تحت فعالیت می کند. همین بدان مضمون‌ می باشد که فشار مداوم به جهت کاهش وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. حداکثر فشار در گوشه و کنار احتراق می تواند به 20 مگاپاسکال برسد و حداکثر دمای بعضا از سطح ها پیستون می تواند بیش از 450 مرتبه سانتیگراد باشد. غلظت سوخت وارد شده به درون موتور بیش از حد و میزان اندک باشد، یعنی سوخت خیلی رقیق باشد. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیلرانی هم به کار گیری می شوند زیرا به ترازو و معماری فرجنجس های موجود اعتماد ندارند و سبب ساز ساخت تغییر در طراحی لحظه آخر می شوند. عرض همین رخنه حلقه پیستونی توسط سازنده معلوم می شود و اصلی قرار دادن حلقه در داخل سیلندر و ترازو گیری فاصله حیاتی یک سنج سنجنده قابل اندازه گیری است. رینگهای روغن پایینتر از رینگهای چگالی و در پایینترین شیارهای پیستون و نزدیک به شکاف گژن پین قرار میگیرند. L نشان دهنده گژن پین اساسی قطر کوچک، M بیانگر گژن پین دارای قطر متوسط و H معرف گژن پین حساس قطر پهناور است. برای فشرده خیس ساختن اینها ، از میله پیستون معمول موتور بخار مهم كراس جداگانه جداً دوری كردند و در عوض اولیه طراحی موتور بود كه پین گود را مستقیماً باطن پیستون قرار داد. استعمال شود اصطکاک هر پیستون و کراس اوور ممکن می باشد تنها نیمی از آن به جهت یک پیستون تنه باشد. موتورهای دیزلی مهم شتاب آرام ممکن می باشد نیاز به پشتیبانی اضافی به جهت نیروهای جانبی بر روی پیستون داشته باشند. روغن کاری کراس اوور نسبت به پیستون تنه مزایایی داراست زیرا روغن کاری آن منوط به حرارت احتراق نیست: روغن بوسیله ذرات دوده احتراق آلوده و کثیف نمی شود ، به برهان گرما شکسته نمی شود و ممکن است روغن نازک خیس و چسبناک تری داشته باشد. در حقیقت نقش رینگ پیستون در دست گرفتن اصطکاک بین پیستون و دیواره سیلندر، مدیر تبادل حرارت در بین پیستون و دیواره سیلندر، نگهداری تراکم ترکیب بنزین و هوا، حفظ روغن و روغن کاری سطوح در تماس حساس یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. رینگ چسباندن هنگامی صورت می دهد که رینگ، خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده است، پیستون در درون سیلندر به سختی حرکت می کند و روغن به میزان مطلوب تقسیم نمی شود. زاویه همین پخی به سمت مخزن روغن بوده و حین حرکت همین قطعه به سمت میل لنگ کارایی جاروبی از خود نشان می­دهد. چندین طرح از برنامه ای کاملاً شناور به کارگیری می کنند که در هر دو مؤلفه سست است. طرح پیستون بی آلایش بر روی تصویر است. پیستون کوچکتر صرفاً یک راهنمای مکانیکی است. در یک استوانه ریز به عنوان یک راهنمای تنه حرکت می کند. مشخصه بخش اعظم پیستون های تنه بویژه برای موتورهای دیزلی این میباشد که آنها اصلی یک شیار برای حلقه روغن زیر پین گورژون میباشند ، علاوه بر رینگ هایی که دربین پین گودال و تاج وجود دارد. به کارگیری ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواقعی نظیر خلل در سیستم روغنکاری، به کارگیری از روغن نامناسب برای خودرو، وجود خلل در سیستم خنککاری و رانندگی حیاتی بدور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. بر این شالوده رین گها به دو مجموعه رین گهای روغن تقسیم می شوند. همت طراحان ماشین بر آنست که تا حد قابلیت و امکان ، پیستون ها را سبک صحیح کنند ولی از طرف دیگر باید ضخامت پیستون به حدی باشد که تحمل وضعیت مشقت بار گوشه و کنار احتراق را داشته باشد. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط دارای کجا و شیوه استفاده از نمایندگی پیستون تبریز دارید، می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

دانلود کتاب پزشکی

ایندکسر