لیفت سانترال لب و هر آنچه که در مورد لیفت لبباید بدانیم

بوتاکس به جهت راحت کردن ماهیچه ها بدور دهان و از دربین بردن خطوط عمودی روی رخ نظیر خطوط بالای لب، مؤثر میباشد.

توسط GISOOYEKHABAR در 12 بهمن 1400
بوتاکس به جهت راحت کردن ماهیچه ها بدور دهان و از دربین بردن خطوط عمودی روی رخ نظیر خطوط بالای لب، مؤثر میباشد. هنگامیکه این سم به ماهیچه‌ها دور لبها تزریق میشود، آن ها را شل میکند. لیفت ایتالیایی لب یک گونه اصلاحشده از لیفت بولهورن بوده که اثرات یکسانی را بهوسیلهی تولید یک برش کوچکتر ایجاد میکند. کار لیفت لب باعث میشود که قسمت قرمز لب بخش اعظم نمایان شود. لیفت لب را میتوان هم‌زمان اهمیت فعالیت پهناور و پر رنگ نمودن لب انجام دهد تا لب قلوهای و جذاب در در بین رخ دقت را به لیفت سانترال لب کرج خویش جلب کند. در طول این عمل، درد خفیفی احساس می‌شود که ولی به جهت بهبود آن نیاز به دوران استراحت نیست. در در آغاز فرم و سایزی که شما میخواهید، بر بر روی لبهایتان کشیده می‌شود و آنگاه محاسبات واجب صورت میگیرد. جراحی سانترال لب برخلاف تصورات زیباجویان از بقیه فرایندهای زیبایی نیمه تعرضآمیز اساسی عارضه ها جانبی شدیدی همپا نیست و تولید شدن اسکارهای پوستی در ناحیه جراحی فقط موردی است که می تواند باعث نگرانی شما شود و دیدنی است بدانید که وقوع این عارضه بخش اعظم به مقدار مهارت و تجربه جراح متعلق می باشد و در رخ نیاز میتوان از روشهای ترمیمی به جهت برطرف نمودن اسکارهای پوستی استعمال کرد. دوران انجام فعالیت لیفت لب در مقایسه اساسی بقیه اعمال جراحی دوچندان کاهش است. مصرف الکل و سیگار می بایست از مدتی قبل از جراحی لیفت لب به طور تمام انقطاع شود ؛ زیرا همین موردها در حین کار می توانند جان فرد را به مخاطره انداخته و پس از کار هم می توانند فرآیند بهبودی را در گیر خلل کنند. در ارتفاع عصر نقاهت خوبتر است از مصرف غذاهای خشک و سفت که نیاز به جویدن بسیار دارد خودداری نمایید و بیشتر از مایعات و نوشیدنی ها استفاده نمایید.
آخرین مطالب