“لباس بتمن” یکی از جذاب ترین لباس های شخصیت های کارتونی است

این هنرمند که مسئول تصویرسازی رمانهایی گرافیکی نظیر Joker و Batman: Damned بوده، لباس بتمن را اساسی جزئیات بال

توسط GISOOYEKHABAR در 18 شهریور 1401
این هنرمند که مسئول تصویرسازی رمانهایی گرافیکی نظیر Joker و Batman: Damned بوده، لباس بتمن را اساسی جزئیات بالا طراحی کرده که به لحاظ مستقیماً در اخلاق لباس بتمن رابرت پتینسون از آنها استفاده شده است. او خیر صرفا دارای تعهد به آرایش و پیرایش و پروتزهای متخصصان شده تا او را به چیزی گوناگون از خودش تبدیل کند، بلکه همگی چیز از لهجهاش گرفته تا صدا و رفتارش چیزی میباشد که مستقیماً از یک مافیایی و اوباش واقعی خارج کشیده شده است. چیزی مانند لباس زرهی رابین در سریال Titans. رابین در این سریال حتی قطعات پرتابی به شکل R دارااست که ممکن است هدفی مشترک دارای این آرم پیچیده خفاش داشته باشند. آیا ممکن میباشد همین قطعه قابل تجزیه باشد و به عنوان بترنگ (Batarang) بتمن مورد به کار گیری قرار بگیرد؟ ممکن است این واقعه بیفتد لباس نوپا 4 ساله بتمن که به دنبال آن می‌باشید به خصوص ظواهر نمی شود در گزینش مدلهای موجود در چاپ لباس بتمن بستر مجازی ما. برخی از طرفداران به این سرانجام رسیدهاند که این آرم در واقع قطعاتی از یک تفنگ هستند. همین بتمن احتمالاً زرهیترین بتمنی است که تا به درحال حاضر در دنیای فیلمها دیدهایم. اما پیش از ورود به قلب مناظره، لازم است که او را از وجود خطری که مدام هنگام مناظره در کمین میباشد مطلع سازیم؛ اشتباهی ناآگاهانه که بهآسانی میتواند او را در مناظره زمین بزند: مغالطهی مصادره به مطلوب. شاید از این لحاظ جالب باشد چرا که کوین اسمیت (Kevin Smith) و جیم لی (Jim Lee) در یک روایت اصلی یکدیگر همکاری کردهاند که در آن بروس وینِ جوان تفنگ جو چیل که مهم آن پدر و مادرش به قتل رسیدهاند را میخرد و اساسی ذوب نمودن آن منتخب از لباسش را میسازد. کارگردانی جسورانه، فیلمبرداری پرطمطراق و شکوهمند والی فیستر، تدوین کردن پرانرژی لی اسمیت، آن فیلمنامه فوقالعاده جذاب، و البته، بازی نمادین هیث لجر دانابرنده اسکار) در نقش دشمن بتمن، جوکر!
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن