عملکرد پرشر سوئیچ با پرشر گیج متفاوت است

ضمنا از پرشر سوئیچ اشنایدر می توان به جهت کنترل سیستم و روشن و خاموش کردن آن استعمال کرد. در انتهای همین فنر ی

توسط GISOOYEKHABAR در 14 اسفند 1400
ضمنا از پرشر سوئیچ اشنایدر می توان به جهت کنترل سیستم و روشن و خاموش کردن آن استعمال کرد. در انتهای همین فنر یک مهره وجود دارااست که با به کار گیری از آن میتوان فشار آیتم نظر را تنظیم کرد گفتنی است که گاز موجود در خط دهش وارد بیلوز متصل به فنر می‌شود و این فنر را فشرده میکند. حیاتی حرکت این عنصر حسگر، یک یا این که یک سری کانتکت سوئیچ فعال شده و آلارمی را فعال کرده و یا اخطاری کنترلی را آغاز یا این که فعال میکند. به لهجه سادهتر باید بگوییم که سوئیچ پیستونی نوع دیگری می باشد که یک پیستون را برای فعال کردن سوئیچ به فعالیت میبرند. این پیچ برای تهیه و تنظیم زمانه خاموش و روشن ماندن پمپ میتوانید از این پیچ استعمال نمایید که اعتنا نمایید که این پیچ را زیاد سفت نکنید تا هم‌زمان اساسی باز کردن شیر آب، پمپ نیز روش اندازی شود و همچنین پس از جدا نمودن آب، پمپ نیز خاموش شود و در شرایطی‌که این پیچ بیش از حد سفت شود حالتی رخ می دهد که مثلا آب را انقطاع کردیم و پس از جدا شیر آب، پمپ تا مدت روزگار متعددی همچنان واضح میماند. ممکن هست سوئیچ اشنایدر طوری طراحی شده باشند که در شکل ارتقاء یا این که افت فشار جریان را انقطاع و یا وصل کنند. های پرشر سوئیچ اشنایدر غالبا برای پرهیز از زخم دیدن قطعات در اثر ارتقا فشار در مواردی مانند گرفتگی کندانسور به کار گیری میشود. در رابطه اصلی تنظیم پرشر سوئیچ بایستی بگوییم که امری ساده میباشد. فشارسنج های کلاسیک همراه اساسی یک ساز و عمل مکانیکی نظیر قرار دادن یک دیافراگم در کنار سیال می باشد که می توانند مرحله فشار سیستم را شناسایی کنند؛ البته در اشکال مدرن از پرشر سوئیچ هیدرولیک، روایت رنگ و بویی الکترونیکی بر خودش گرفته است. تا هنگامی که فشار در دو سمت دیافراگم معادل باشد اتفاقی نمیافتد، هنگامی که فشار نصیب مالامال فشار عمده شود دیافراگم به سمت قسمت قلیل فشار حرکت کرده پیستون یا شفت را به سمت پرشر سوئیچ آب پکیج کشور ایران رادیاتور سوئیچ تکان میدهد. برای برگرداندن پیستون به وضعیت اول از یک فنر استفاده می شود که مقدار مقاومت آن برابر اصلی مقدار تهیه شده پرشر سوئیچ در کارگاه است. در رابطه مهم همین مدل پرشر سوئیچ می بایست بگوییم که همین جور سوئیچ فشار اهمیت سایر اشکال آن مقداری تفاوت دارند.
آخرین مطالب