روش های مقاوم سازی ساختمان با Frp - ایسنا

FRP می تواند صورت پذیری دیوارهای بنایی را ارتقاء داده و آنها را مهار نماید. در ارتقا مقاومت خمشی تیر کلیدی frp

توسط GISOOYEKHABAR در 9 اسفند 1400
FRP می تواند صورت پذیری دیوارهای بنایی را ارتقاء داده و آنها را مهار نماید. در ارتقا مقاومت خمشی تیر کلیدی frp باید توجه داشت که frp مانند میلگرد کششی فعالیت می کند و نباید برای frp سهم فشاری در نظر گرفت. همینطور می توان اساسی کارگزاشتن frp بر بر روی ستون بصورتی که الیاف نیز امتداد حساس محور طولی ستون باشند مقاومت خمشی ستون را افزایش داد. اهمیت نصب frp بر روی تیر یا در پایین آن می توان مقاومت برشی تیر را ارتقاء داد. همچنین در تقویت برشی ستون دارای frp می اقتدار از دورپیچ کردن ستون ها اساسی frp در محل هایی که خاموت گذاری ویژه گزینه نیاز می باشد یا این که خاموت های اجرا شده نیازهای طرح را برآورده نمی سازند به کارگیری نمود. واجب به ذکر می باشد که مقاوم سازی یک سازه، عملیاتی هست که در طی آن سازه در برابر بارها و نیروهای وارده مقاوم شده و عملکرد و خلق مناسب تری در برابر عامل ها زخم رسان پیدا خواهد کرد. بنا های بتنی از یک اسکلت بتنی شامل تیرها و ستون ها تشکیل شده هست که در برابر رتبه حرارت بالا، بادهای دوچندان شدید و رطوبت کارایی لطف داشته و علاوه بر آن، نسبت به سازه های فلزی، دوام و ارتفاع قدمت بیشتری نیز دارند. تقویت ستون بتنی دایره ای دارای frp دوچندان موثر بوده به نحوی که تقویت این ستون ها کلیدی frp همیشه به عنوان سریع ترین و اقتصادی ترین روش شناخته شده است. اتصالات یک بنا از دارای ترین بخش های بنا محسوب می گردند. یکی از از طریق هایی که امروزه جهت مقاوم سازی اتصالات خورجینی دالبتن صورت پذیر آسیب چشم گزینه اعتنا محققین قرار گرفته میباشد استعمال از پلیمرهای مسلح شده اهمیت مقاوم سازی اصلی الیاف کربن و یا این که به اختصار CFRP می باشد. به کار گیری از مواد مرکب ساخته شده از الیاف در گوشه و کنار رزین پلیمری به تیتر پلیمرهای مسلح شده کلیدی الیاف FRP - Fiber Reinforced Polymers به تیتر یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و روش های موجود معرفی شده است. در اين روش حیاتی افزايش بازه تير و ستون از پوشش بتن مسلح شرکت‌ کنندگان تقويت ميگردند. مقاوم سازی پِی یک عدد از رایج ترین آن‌ها است. بی شک پررنگ ترین و حیاتی ترین خواص مصالح FRP مقاومت آن‌ها در علیه خوردگی می باشد . بهدنبال فرسوده شدن سازههای زیربنایی و نیاز به تقویت و مقاوم سازی سازهها برایبرآورده نمودن شرایط سختگیرانه طراحی طبق نشریه های جدید، طی دو دهه اخیر تأکیدفراوانی بر روی تعمیر و مقاومسازی ساختمان ها در سراسر جهان، رخ گرفته است. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد هزینه مقاوم سازی اساسی frp بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب