ذغال فعال باعث سياهشدن مدفوع ميشود

جايگاه حرارتی کربنیزاسیون ساخت کربن فعال در دمای ذیل ۸۰۰ مرتبه سانتیگراد در محیطی مهم یک ورودی از هوا شکل می د

توسط GISOOYEKHABAR در 27 فروردین 1401
جايگاه حرارتی کربنیزاسیون ساخت کربن فعال در دمای ذیل ۸۰۰ مرتبه سانتیگراد در محیطی مهم یک ورودی از هوا شکل می دهد. در کربونیزاسیون تلاش می گردد که مواد اولیه تبدیل به کربن خالص گردد لذا اجزاء غیرکربنی مواد نپخته از قبیل هیدروژن و اکسیژن به رخ گاز از حذف می شوند و کربنهای آزاد، بلورهای گرافیت گروهی تشکیل میدهند. همچنین میتوان کربن فعال موجود را به جهت حذف موادی یگانه دلیل دار کرد تا بتوانند به شکل انتخابی، ترکیبات و آلاینده های خاصی را از نفت و گاز حذف کنند. از در میان بردن این آلودگی ها از نحوه پدیده جذب بر شالوده برهم کنش سطح بین آلاینده ها و سطح ها پلاکت گرافیتیک کربن صورت می گیرد. به مرور روزگار و استفاده از زغال فعال شده، مرحله آن از مواد آلاینده اشباع می شود. در مراحل فعال سازی گاز، قبلاً مواد کربن شده در معرض عمل اکسید کننده جریان گاز نظیر بخار، دی اکسید کربن، هوا یا مخلوطی از همین ها قرار می گیرند. زغال فعال یک پودر تماما سیاه رنگ، سوای بو و فارغ از طعم میباشد که به راستی از زغال یعنی مواد اهمیت کربن مثل چوب به دست میآید. آنگاه دوز ممکن میباشد 12.5 گرم در هریک ساعت، 25 گرم در هر دو ساعت، یا این که 50 گرم در هر چهار ساعت باشد. زغال فعال می تواند در متعادل کردن چربی پوست نقش به سزایی داشته باشد. قرص یا کپسول کربن فعال در اکثری از کشورها به عنوان یک دارو به جهت معالجه اسهال، سوء هاضمه و نفخ به کارگیری می شود. بهدلیل وجود منافذ در میان بلورها کربن اکتیو پیرایش بلورها از دو طرف به صورت زغال فعال به جهت عروس هلندی نا منظم میباشد. اگر آن را به رخ قرص یا این که کپسول به کارگیری کنید، باکتریهای روده را جذب می‌نماید و نفخ شکم را از فی مابین میبرد. محصولات مرحله کربونیزاسیون اهمیت ظرفیت جذب خیلی پاره ای هستند و احتمالاً این مورد قضیه به برهان کربونیزاسیون در دمای پائین و وجود ماده قیری باقیمانده در منافذ دربین بلورها و بر روی تراز آنها می باشد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن