دیسپرس کردن اروزیل - مقالات

اروزیل که در بازار ایران با اسم فیوم سیلیکا معروف است، پودر سفید کرکی اصلی تراکم فوق­العاده پائین است. صورت کل

توسط GISOOYEKHABAR در 1 فروردین 1401
اروزیل که در بازار ایران با اسم فیوم سیلیکا معروف است، پودر سفید کرکی اصلی تراکم فوق­العاده پائین است. صورت کلوئیدی سیلیس میباشد که پودری زیاد سبک و کرکی است. فوم سیلیکا زیاد سبک و کرکی میباشند و تراکم 3 پوند در متر مکعب (38 کیلوگرم در متر مکعب) دارند. حساس جریان زیاد کرکی و نیمه آزاد هست و معمولاً تهیه آن مشقت بار است. اقدامات احتیاطی به جهت پرهیز از دشارژشدن استاتیک نیز به جهت حرکات ایمن فوم سیلیکا لازم است. در صورت ایجاد قطرات کوچک آب در طی فرآیند اختلاط اصلی آیروسل، آنان توسط آیروسل پوشش داده می شوند و از توده شدن مجدد آب دوری میکنند و یک ماده پودر شده (آب خشک) حاصل میشود. پیشنهاد می شود گرداننده مواد از ماسک مجهز به فیلتر کوچک گرد و غبار نقش اروزیل به کارگیری کند. سپس فیلترها میتوانند مهم استفاده از سیستم فیلتر پالس معکوس اتوماتیک,گرد و غبار فیلتر شده را باطن قیف گیرنده برگردانده و ضایعات را کاهش دهند. گرانروی و ژل گرایی به جهت بهبود ثبات انبارداری تنظیم می شود و ته نشینی رنگدانه ها کمتر می یابد. خاصیت ژل گرایی که در بیشتر جوهرهای چاپ گزینه نیاز می باشد ( برای مثال ً جوهرهای چاپ نمایشی) اکثر اوقات می تواند به وسیله فوم سیلیکا کنترل شود. در صورت وارد شدن فوم سیلیکا به کیسههای فله ای به نصیب فرآوری, اروزیل r972 قاب های آیتم استعمال به جهت تخلیه کیسه ها باید مجهز به اسباب جانبی مازاد باشند… اگرچه فوم سیلیکا آب فرار و گریز اصلی مساحت سطح تقریبی 120 و m2/g 170 نمی توانند در آب تر شوند اما آن‌ها می توانند به راحتی در سیستمهای چسباننده از قبیل تترااتیل سیلیکاتهای پیش آبکافت شده دیسپرس شوند. از آنجا که فوم سیلیکا (اروزیل 200) آب گریزو فرار مساحت مرحله تقریبی m2/g 300 و m2/g 400 با ریزترین ذرات اول میباشد بیشترین خواص ژل گرایی را تولید می کند. نانو سیلیکا یا اروزیل یا نانو سیلیس ، نانو ذرات اکسید سیلیسیوم (SiO2) است که یک عدد از پرمصرف ترین نانو مواد در بازار نانو پودرها در سطح جهانی است. هنگام استفاده از روش غوطه وری یا این که افشانه ای به علت اثر ژل گرایی بهترین پوشانندگی لبه ها به دست می آید. همینطور به جهت مقاصد ویژه (مثلا ً پوشش آخری چکشی) مهمترین علتی که این خواص مختص را ایجاد می نماید خواص ژل گرایی میباشد که کلیدی فوم سیلیکا (اروزیل 200) حاصل می شود. همچنین، به استدلال مقرون به صرفه بودن فوم سیلیکا، در صنعت های عمده مصرف کننده پایانی زیاد ارجح است.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن