تهیه و تنظیم زیرنویس – مقدمه

آماده سازی زیرنویس روند تنظیم یک فولدر متنی با کد زمان , به یک فولدر چهره یی ذی‌ربط است .

سیستم های فراهم سازی زیرنویس برای بازنویسی نوشته , افزودن کد زمان و تمرین دوباره فیض تمامی در قبال یک ورژن از برنامه دارای اهمیت , یعنی انجام یک بررسی کیفیت به کارگیری می شود . خروجی سیستم فراهم سازی زیرنویس یک پوشه زیرنویس با نوشته , کد زمان و خصوصیت هایی نظیر شرایط و خصوصیت های نوشته است .

دانلود زیرنویس فارسی سیستم های تنظیم زیرنویس معمولا دارنده خصوصیت های متفاوتی برای ارتقاء سرعت عمل برای ترجمه کننده است البته نیازهای حساس دستکاری نوشته و بازنویسی کد زمان است . سیستم های امروزی فراهم سازی زیرنویس نظیر Cavena TEMPO از مرور پوشه های ویدئویی تحت عنوان مبداء مرجع استعمال می نماید .

این حساس است که پایانه فراهم سازی زیرنویس کار کشته به رئیس پرونده های ویدیویی با فریم های از دست رفته فارغ از تلف کردن همگام سازی با فیلم مهم باشد . همینطور دوچندان کلیدی است که پایانه مهیا سازی زیرنویس بتواند گونه های و اقسام قالب های ویدیویی را فارغ از در حیث به دست آوردن قالب , که فولدر زیرنویس تنظیم شده و مجدد آزمون می نماید , سازمان نماید . پرونده نتایج میتواند با هر مدل قالب انتقال پخش یا این که برای DVD یا این که Blu – Ray مورد به کار گیری قرار گیرد .

پرونده هایی برای توضیحات صوتی , AD , به به عبارتی روشی که پرونده های زیرنویس معمولی , نوشته و کد – زمان تنظیم میشوند , در حالی که نوشته در‌این‌صورت با صدای تصنعی خوانده می شود .