تعمیر مایکروویو در منزل خانم محمدی و تعمیر مایکروفر در تهران

تجربه تعمیر مایکروویو در تهران

خاطره عجیب و جالبی که ما با یکی از مشتری هایمان داشتیم و در رابطه با تعمیر مایکروویو سامسونگ بوده و این خاطره ی جالب تعمیر مایکروفر بر میگردد به حدوداً 4 سال پیش، خانمی میان سالی بودند که ظاهراً چند سالی بود که تنها زندگی میکردند.

خانم محمدی خانمی آرام و مهربان بود بسیار خون سرد! همچنین او یک گربه ی سفید داشت و با او زندگی میکرد، روزی خانم محمدی با ما تماس گرفتند و گفتند که مایکروفر که تازه 1 سالی است که فرزندانم برایم خریده اند بدون هیچ دلیلی مدام خاموش میشود.

همچنین اضافه کرد: خیلی ها از مراکز تعمیرات مایکروویو و نمایندگی مجاز تعمیر مایکروفر مختلف به اینجا آمدند و تمامی نقاط دستگاه را چک کردند و یکی از آنها به مدت دو روز دستگاه را برد و بعد از آوردن آن گفت که آن را مثل روز اولش کرده است و مبلغ زیادی را از من گرفت، اما بعد از رفتن اون آقا باز

هم خاموش شد در صورتی که جلوی چشم های خودم آن را چک کرد!

تعمیر مایکروویو

تعمیر مایکروویو در محل

ما که نفهمیده بودیم داستان از چه قرار است تعمیر مایکروویو را به آنجا فرستادیم تا دستگاه مایکروویو خانم محمدی رو بررسی کنه، تعمیر کار ما که به اونجا رفت بعد از چک کردن پریز برق، دو شاخه مربوط به مایکروفر، سیم و نکات ایمنی دیگه چیزی داخل دستگاه گذاشت بعد از زمان دادن به دستگاه ان را روشن کرد و متوجه خاموشی یا ایرادی در دستگاه نشد.

خانم محمدی گفتند که وقتی شما از منزل من خارج بشید دیگر این دستگاه کار نمی کند! برای اینکه خانم محمدی اطمینان خاطر پیدا کنند تعمیر کار ما دوباره دستگاه را روشن کرد و صبر کرد تا زمانی که به دستگاه داده است تمام شود، اما خانم محمدی همچنان سر حرفش بود اما وقتی برای بار سوم دید که دستگاه خاموش نمیشود و غذای داخل آن هم گرم است دیگر حرفی نزد.

فردای آن روز خانم محمدی دوباره با ما تماس گرفتند و کلافه به ما گفتند که خواهشاً تعمیرکاری بفرستیم تا به او ثابت کند که دستگاه خاموش میشود، ما دوباره تعمیر کاری برایشان فرستادیم و بعد از رسیدن تعمیرکار ما ایشون غذایی در داخل مایکروفر قرار داد و به دستگاه زمان داد و از تعمیرکار مایکروفر ما خواهش کرد که با او به بیرون از آشپزخانه بروند و قبل از خاموش شدن دستگاه برگردند.

تعمیر مایکروفر

تعمیرکار حرفه ای مایکروویو

تعمیرکار مایکروویو ما بسیار تعجب کرده بود اما این کار را انجام داد، زمانی که خانم محمدی به دستگاه داده بود 10 دقیقه بود آنها 5 دقیقه از آشپزخانه بیرون بودند و بعد از 5 دقیقه که وارد آشپزخانه شدند تعمیرکار دید که دستگاه خاموش است! در آن شرایط تعمیر کار ما ترسیده بود، خانم محمدی که فهمیده بود به او گفت به جن و روح اعتقادی ندارم وگرنه من هم میترسیدم!

این کار را چند باری انجام دادند و دفعه آخر تعمیر کار در گوشه ای قایم و شد و بدون آن که دیده بشود حواسش به مایکروفر بود، دقیقه 6ام که گذشت او واقعاً فکر کرده بود که روح یا جنی دستگاه را خاموش می کند اما در همین فکرها بود که دید گربه ای سفید و زیبا به بالای مایکروفر رفته و دکمه دستگاه را میزند!

تعمیر کار ماکروفر با خنده گربه را در آغوش گرفت و به سمت خانم محمدی رفت و گفت این وروجک و هم خونه ی شما انگار که دوست ندارد شماچیزی بخورین! خانم محمدی که تعجب کرده بود تعمیر کار به حرفش ادامه داد و گفت: وقتی دستگاهتان را روشن میکنید تا آخرین لحظه پیش دستگاه وایستید تا این وروجک اون رو خاموش نکنه…!