اسید بوریک و کاربردهای آن

همینطور اسید بوریک در بخش اعظمی از واکنش های شیمیایی شرکت کرده و سبب ساز به انجام واکنش های شیمیایی می شود .

توسط GISOOYEKHABAR در 1 فروردین 1401
همینطور اسید بوریک در بخش اعظمی از واکنش های شیمیایی شرکت کرده و سبب ساز به انجام واکنش های شیمیایی می شود . اسید بوریک معدنی غیرفرار از کانی ها به دست می آید و به صورت پیش ماده در بعضا از مواد مصرف می شود. اين ماده را بايد دور از منابع حرارت زا نگهداريد. اضطراری به ذکر میباشد اسید بوریک یک اسید لوئیس یک ظرفیتی است ولی بعضا از خلق و خوی های شیمیایی همین ماده باعث شده تا آن را به تیتر یک اسید برونستد ۳ ظرفیتی هم بشناسند . همین کار را تا زمانی انجام می دهیم که محلول موقعیت اسیدی پیدا نماید و PH آن به نزدیک صفر رسد . در ادامه به محلول باقی باقی‌مانده آمونیاک اضافه کرده تا ناخاصی های آلومینیوم هم رسوب بدهد و قطع شوند. بیماران 1 ماه و 3 ماه سپس زیر معاینه بالینی و کشت ترشحات واژینال قرار گرفته و حساس هم مقایسه شدند. ︎ اسید بوریک به شکل سنتزی و آزمایشگاهی نیز ساخت می شود . ساسولیت معدنی از اسید بوریک استخراج می شود. بهترین میزان مرغوب بودن و تضمینی ترین قیمت ها را از ما در شیمیایی تهران بخواهید. مقدار عود میکروسکوپی از 18 نفر مجموعه کلوتریمازول در 7 نفر (9/38%) و میزان عود میکروسکوپی از 19 نفر تیم بوریک اسید در 5 نفر (3/26%) مشاهده شد که همین تفاوت ها در معالجه و عود بیماری از لحاظ آماری معنا دار نبود. یک ترکیب سفید محلول در آب است که به طور طبیعی در درختان یافت می گردد. و سپس از ان به محلول مذکور، سولفید هیدروژن را اضافه کرده تا ناخالصی های آرسنیک و آهن موجود در محلول رسوب بدهند. علاوه بر صنعت کشاورزی از همین اسید در صنایع دیگری زیرا صنعت تولید کاشی (و سرامیک)، ایجاد مواد ضد عفونی کننده و گندزداها، ایجاد اشکال حشره کش ها و … همانطور که این اسید از چرم و پوست حیوانات در برابر عامل ها مخربی زیرا حشرات موذی مراقبت می کند، کار کشته میباشد چوب و الوار های جدید را از پوسیدگی و حمله قارچ و حشرات ایمن نگه دارد. او‌لین کاربرد صنعتی اسید بوریک به جهت ساخت فایبرگلاس تک حرفه ای هست که معمولاً به آن پارچه فایبرگلاس گفته می گوییم. ارتو بوریک اسید از با ترین مواد در ایجاد کود های مایع هست که همین کود ها به میزان 10 % بور دارند و درخاک ها و کود برگ ها هم کاربرد دارند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه سولفات روی و اسید بوریک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب