از تکنولوژی آموزشی به تکنولوژی فکر

همین اصطلاح اکثر اوقات به آموزش های فنی، در موسسه تکنولوژی ماساچوست متصل است. خوب تر هست دولت تا وقتی که این ا

توسط GISOOYEKHABAR در 15 بهمن 1400
همین اصطلاح اکثر اوقات به آموزش های فنی، در موسسه تکنولوژی ماساچوست متصل است. خوب تر هست دولت تا وقتی که این استارتآپها در چارچوب قانون فعالیت می‌نمایند برایشان مزاحمت تولید نکند و مقررات تازه اوضاع نکند. تصور نادرستی که ایجاد شده این است که بعضی از استارتآپها در کشور‌ایران رویش کردهاند و بعداً دولت وارد شده هست و اکنون زیرا این استارتآپها در فضای فارغ از مقررات کارشان را شروع کردهاند دولت می بایست مقررات بگذارد. توجیه دولت همین می باشد که میخواهیم به استارتآپها امداد کنیم، در حالی که اکثری از مدیران همین استارتآپها که حیاتی من صحبت کردهاند میگویند منظور ما از دولت همین است که از ما حمایت نکند چون در صورتی که شروع به حمایت از ما کند، دردسرهای ما آغاز میشود. دادهها به امداد رایانش ابری و امکان ذخیره دادهها به صورت آنلاین به راحتی انتقال پیدا می نمایند و تجزیه و بررسی آن ها به طریق چشمگیری آسانتر میشود. به این ترتیب تحلیل همین بازار بوسیله اپل اقدامی منطقی محسوب می‌شود و طی این مدت، رقبای اپل میتوانند اکثری از مشکلات همین گونه گوشیها را برطرف کنند تا اپل بتواند دارای خیال سهل وآسان وارد بازار گوشیهای تاشو شود. دعوا ما همین می باشد که باید همین موانع را رفع کنیم تا کسبوکارها رویش کنند. زمانیکه سیستم آنها را ازطریق سریعترین مسیر به اورژانس هدایت میکند، یک تیم جراحی از رایانش فضایی مکانی استفاده می‌کند تا طراحی کل اتاق عمل را طرحریزی کرده یا این که یک مسیر جراحی را به جهت تن این مریض برنامهریزی کند. دراتا از شرکت IACS کشف کرده میباشد که در تحقیقات دارویی، موضوعات شبیه بسیاری به وجود میآید. آنچه در ابتدا به عنوان ردیاب و استفاده از تکنولوژی به جهت تناسب اندام آغاز شد، حالا کل صنعت مد و پوشاک را احاطه کرده است. یعنی به جای آن که به تولید فکر و اندیشه بینجامد به تکرار آموختهها و اعمال یکسان و همسان حساس اعمال قبلی بسنده خواهد شد و گسترشی در هیچ یک از زمینههای دانشی، بینشی و نگرشی دانشآموز به وجود نخواهد آمد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان بیشتر در آیتم اخبار تکنولوژی ایران لطفا به بازدید از وب تارنما ما.
آخرین مطالب