آییننامه راهنمایی و رانندگی - ویکینبشته

۱- یک چراغ حساس نور سفید در جلو که تا فاصله ۱۵۰ متری جلوی آن را به قدر کافی روشن سازد. ۱- سه چراغ مهم سه مشعل

توسط GISOOYEKHABAR در 14 بهمن 1400
۱- یک چراغ حساس نور سفید در جلو که تا فاصله ۱۵۰ متری جلوی آن را به قدر کافی روشن سازد. ۱- سه چراغ مهم سه مشعل الکتریکی یا سه فانوس و یا این که سه شیشه نورتاب یا این که تابلوی شبرنگ اصلی نور قرمز که در حالت جوی بی آلایش از فاصله ۱۵۰ متری قابل رؤیت باشند. ۲- در صورت فقدان لوازم مذکور لااقل سه چراغ الکتریکی مهم نور قرمز. نصب راهنمای الکتریکی برای موتورهای سه چرخ هم واجب است. تبصره3ـ هدایت و رانندگی مجاز میباشد از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزشدیده که مهم دستکم مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و زمان آموزشی حتمی را دیده باشند بهصورت بدون‌پول در تشخیص تخلف و صادر شدن قبض جریمه توسط مأموران همین ماده به کار گیری کند. همدان-رئیس پلیس هدایت و رانندگی استان همدان گفت: امتحان آئین طومار راهنمایی و رانندگی اصلی توجه به شرایط کرونایی لغو شده و تا اطلاع بعدی برگزار نمیشود. چراغ راهنمایی نصفه متغیر: ساختار همین چراغ هدایت مثل چراغ راهنمایی متغیر می باشد و به وسیله شاخص های خاصی کنترل می شود و در مورد ها یگانه به فعالیت رفته می شود. ماده26ـ در راههایی که به جهت عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص دیتا شده می باشد عابران مکلفند زمان عبور از عرض یا ارتفاع سوارهرو اصلی توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خطکشیشده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند هرگاه عابران به تکلیف ذکر شده عمل نکنند، درصورت تصادف کلیدی وسیله نقلیه، راننده منوط به همین که مقررات را رعایت نموده باشد و قوی به در اختیار گرفتن وسیله نقلیه و پرهیز از تصادف یا این که تولید ضرر مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. تبصره ۲: راننده و سرنشین سطر جلو همگی وسائط نقلیه مندرج در تبصره ۱ راننده و سرنشینان اتوبوسها و مینیبوسها (به استثنای اتوبوسهای کمپانی واحد) موظفند زمان حرکت در راهها (معابر درون شهری برون شهری) از کمربند ایمنی استفاده نمایند. همین پمپها می بایست در محلهایی کارگزاشتن شوند که زمان ضرورت بتوان فوراً آنان را آیتم به کار گیری قرار داد. ما بعضا از چراغهای چشمک زن رایج و پرتعداد در مرزوبوم را معرفی کرده و شما را به صورت تام حساس آن‌ها آشنا میکنیم. کلیهی وسایل نقلیهی موتوری باید مهم آیینههایی در داخل باشند به نحوی که راننده بتواند به وسیلهی آنان لااقل تا مسافت هفتاد متری پشت سر خود را ببیند. کلیهی وسایل نقلیهی موتوری می بایست مجهز به بوق یا وسیلهی اخبار صوتی دیگری باشند که تولید صدای غیر معمولی و ناهنجار ننماید و صدا از مسافت هفتاد متری شنیده شود. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد نمونه سوال های آیین نامه پایه سوم لطفا از سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب