آنتی اسکالانت - Parsian Farab

همین دسته در صورتی که مقدار آهن بالا باشد می توانند باعث تولید فولینگ در تراز غشا شوند و باعث بسته شدن آن شوند

توسط GISOOYEKHABAR در 27 فروردین 1401
همین دسته در صورتی که مقدار آهن بالا باشد می توانند باعث تولید فولینگ در تراز غشا شوند و باعث بسته شدن آن شوند. رسوبات شامل کلسیم کربنات، باریم سولفات، استرانسیوم سولفات، کربنات آهن، اکسیدهای آهن، سولفیدهای آهن و نمک های منیزیم می باشند. همین کارایی به استدلال وجود نمک، کلسیم، منیزیم و سایر املاح معدنی در آب خام رخ میگیرد، چرا که همین املاح در حین عبور از غشاء ممبران، سبب ساز تولید رسوب شده و به مرور منجر گرفتگی منافذ آن می‌شوند که همین مشکل با کمتر راندمان آب خروجی از سیستم تصفیه آب RO ملازم خواهد بود. دارای ترین واکنش ها ، واکنش های میان کلسیم ، منیزیم و بی کربنات های موجود در آب محل ورود می باشد. مکانیزم عملکرد آنتی اسکالانت، ساخت مشکل در واکنشات تولید رسوبات میباشد و یا این که به بیانی دیگر این ماده به وسیله بعضا مواد در ساختارش می تواند سرعت واکنش مخلوط قلیایت کلیدی تمامی یون های فلزی در آب را کمتر دهد که در آن شکل در مدت دوران عبور آب از غشاها قابلیت و امکان تشکیل رسوبات از در بین می رود. ساخت رسوب بر روی ممبران ها به مرور از عملکرد آن‌ها تا حد زیادی می کاهد و راندمان دستگاه را در کمتر دشواری آب پایین می آورد. به جهت خودداری از تولید همین رسوبات در دستگاه تصفیه آب صنعتی، میبایست از Antiscalant استاندارد و مناسب اصلی آب ورودی به سیستم به کار گیری نمود. عامل آنیونی بودن آن‌ها اینست که زمانی که از منعقدکننده کاتیونی در پیش تصفیه استفاده می شود ، رسوب به وجود آمده دوچندان ویسکوز و چسبنده می باشد و فشار را ارتقا می دهد ، از دربین بردن و پاکسازی آن رسوبات بسیار مشقت بار می شود. هر سيستم غشایي نظير سيستم RO بطور طبیعی بر اثر وجود مواد معلق، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب خوراک مبتلا گرفتگی می­ شود که همین فرمان لزوم در نظر داشتن پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی درست سیستم را لازم می سازد. اگر در ذهن شما نیز این پرسش ها پیش آمده که آنتی اسکالانت چیست و چه کاربردی دارد، در ادامهی این مطلب اصلی ما یار باشید. مواد شیمیایی دیسپرسانت غالباً اصلی خاصیت ضدعفونی هستند و گاها مهم خواص مواد آنتی اسکالانت شبیه است. آنتی اسکالانت (Antiscalant) مواد شیمیایی ضد رسوبی می باشد که در صنعت، جهت پاکسازی سیستمهای تصفیه آب، پیشگیری از پوسته پوسته شدن غشاء سیستم اسمز معکوس (RO) و پرهیز از تشکیل رسوب در فیلترهای ممبران صنعتی تزریق میگردد. نکته دوچندان اهمیت در فرموش شیمیایی آنتی اسکالانت ها یا این که فرمول ترکیبات ضد رسوب ها این است که این مواد بر شالوده مقدار PH و همچنین جور رسوبات موجود در آب اصلی هم مقاله آنتی اسکالانت تماما متعدد هستند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن