آموزش چرایی استفاده از پلنیوم باکس (کانال باکس)

۴- قابلیت و امکان تعبیه ی کناره ی خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که سبب اتصال روزنه هوا بوسیله بست های خرچن

توسط GISOOYEKHABAR در 17 فروردین 1401
۴- قابلیت و امکان تعبیه ی کناره ی خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که سبب اتصال روزنه هوا بوسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. 5. قابلیت و امکان تعبیه ی لبه ی خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که سبب اتصال روزنه هوا بوسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. ☆ دراین سیستم پلنیوم پیش عایق ، دریچه ها امکان جابجایی دارا هستند و کاملا مطلوب فضاهایی مهم سقف تایلی می باشد که عموما محل خروجی هوا اهمیت شبکه های سقف تناسب ندارند. روزنه های اسلوت در اکثر اوقات آیتم ها به ملازم یکپلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب کارگزاشتن می شوند، روش نصب آنها به جور ای هست که در آن هیچ پیچی قابل دیدن نیست. جهت خودداری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و خودداری از تبادل دمایی فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه پلنیوم باکس و همچنین غربت از انتشار صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه داخلی یا این که خارجی آن از عایق الاستومری به عمل گیری میشود. جهت غربت از هرگونه نشت هوا و افت فشار و غربت از تبادل دمایی در در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور جلوگیری از تکثیر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری استعمال میشود. جنس ورق آن ها از گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالابوده همینطور بر مبنا وضعیت فضای سقف کاذب و همینطور طول و عرض روزنه های خطی و اسلوت طراحی می گردند. شما می توانید از این فرآورده به صورت تماما مخفی به کارگیری کنید که تاثیر چندانی بر زیبایی سقف و یا این که دیوار گزینه به کارگیری نداشته باشند. یکی از از مهمترین امکانات این کالا تولید هوادهی به رخ کاملا یکنواخت میباشد که حتی در روزنه های طولی اصلی طول های بلند نیز کارایی فوق العاده ای دارد. تعداد و بعد از آن ها طوقه محل ورود هوا نیز حساس اعتنا به حجم هوای عبوری از پلنیوم و طراحی هوادهی روزنه های خطی طراحی می شوند. پلنیوم باکس ها معمولا در ارتفاع بالا حیاتی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچه های خطی کارگزاشتن می شوند . پلنیوم باکس ها غالبا در ارتفاع بالا، کلیدی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی کارگزاشتن محاسبه پلنیوم باکس می شوند. اضطراری به ذکر می باشد دریچه هایی که بر روی پلنیوم باکس کارگزاشتن می شوند از درون به وسیله یک سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به رخنه کاری بر بر بر روی قاب روزنه ها و خراب شدن نمای فعالیت نمی باشد. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم کاتالوگ پلنیوم باکس لطفا از سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب